Het belang en de werkwijzer van een erkende schouwveger Kruibeke

schouwveger Kruibeke

Veel woningen worden warm gehouden door een verwarming die is aangesloten op een centrale verwarmingsinstallatie. Een verwarming, aangesloten op een centrale verwarmingsinstallatie moet verbonden zijn met een schoorsteen. Deze schouw, moet om de rook goed en veilig af te voeren goed schoongehouden worden, het liefste door een schoorsteenveger Kruibeke. Jaarlijks of tweejaarlijks de schouw kuisen door een schouwveger Kruibeke is dan ook aan te bevelen. Sterker nog in sommig gevallen is het verplicht om je schoorsteen te kuisen door een erkende schoorsteenveger Kruibeke. Wanneer er langere tijd geen reiniging van de schouw door een schoorsteenveger Kruibeke plaatsvindt, dan is de kans op een schoorsteenbrand aanzienlijk.

Waarom een erkende schouwveger Kruibeke inschakelen?

Een schoorsteen kuisen door een schouwveger Kruibeke is ten eerste dus van belang voor de veiligheid. Niet alleen om te voorkomen dat je een schoorsteenbrand krijgt, maar ook voor schadelijke gassen als koolmonoxide en kooldioxide. Als een schouw niet meer veilig is en deze gassen komen via de schouw de woning binnen dan krijg je te maken met een CO² vergiftiging. Dit gaat heel geleidelijk zonder dat je het doorhebt, met alle gevolgen van dien. Alleen daarom is reiniging van je schoorsteen door een erkende schoorsteenveger Kruibeke al belangrijk. Maar er zijn meer redenen om een schoorsteen te laten reinigen door een schoorsteenveger Kruibeke. Een schouw dat goed onderhoud heeft gehad van een schouwveger Kruibeke en een goede reiniging door een veger heeft ondergaan, werkt veel beter en efficiënter. Ook je verwarming werkt efficiënter en hiermee kan je flink op de energiekosten besparen.

Is kuisen van de schoorsteen door een erkende schouwveger Kruibeke verplicht?

schouw kuisen Kruibeke

Het reinigen van je schoorsteen of schouw door een veger is in sommige gevallen verplicht gesteld door de overheid. Dit is het geval wanneer als de schoorsteen op een centraal verwarmingsinstallatie is aangesloten en deze verwarmingsinstallatie op vaste brandstoffen, stookolie of gas werkt. Het gaat dan om het onderhoud en reiniging door een veger, van de gehele verwarmingsinstallatie inclusief de schoorsteen.

Schoorsteenreiniging door een veger is in andere gevallen dus niet verplicht, maar wordt soms wel verplicht gesteld door verzekeringsmaatschappijen. Wanneer je een brand in je schoorsteen of schouw krijgt en je schoorsteen heeft geen onderhoud of reiniging van een erkende veger gehad, dan kan de verzekeringsmaatschappij beslissen om de opgelopen schade niet te vergoeden. Ook daarom is je schouw kuisen door een veger al zeker aan te raden, maar regelmatig de schoorsteen reinigen door een veger is sowieso veiliger, ook als het niet verplicht is.

Waarom een erkende schoorsteenveger Kruibeke kiezen?

Een centraal verwarmingsinstallatie moet door een erkende specialist sowieso gekeurd worden. De schoorsteen hoort hier ook bij. Je kunt de schoorsteenreiniging ook door deze specialist laten uitvoeren, maar je kunt ook kiezen voor een erkende schouwveger Kruibeke. De reden dat het een erkende schoorsteenveger Kruibeke moet zijn, is dat enkel deze schoorsteenveger Kruibekes een attest mogen afgeven. Verzekeringsmaatschappijen erkennen enkel een attest van deze schoorsteen veger. Wanneer je de keuring van je verwarmingsinstallatie door een technicus laat uitvoeren en het kuisen van je schouw door een schouwveger Kruibeke, dan leg je het attest van de schouwveger Kruibeke voor aan de technicus. Hij heeft dan ook een bewijs dat je schouw door een erkende schoorsteenveger Kruibeke gereinigd is.

Hoe gaat de schouwveger Kruibeke te werk?

De schouwveger Kruibeke die je schoorsteen of schouw gaat kuisen kan de schoorsteen op verschillende manieren kuisen. Daarbij heeft de veger een keuze om van onderop de schouw te kuisen of reiniging van de schoorsteen door de veger van bovenaf.

Schouw kuisen door een veger van boven naar onder

De schouwveger Kruibeke zal het dak op moeten en laat in de schoorsteen een kogel met daaraan een borstel de schouw inzakken. De veger kan dan met het neerlaten van de borstel alle roetdelen van de wanden van de schouw afschuren.

Schoorsteen kuisen door een veger van onder naar boven

Als de schoorsteenveger Kruibeke het dak niet gemakkelijk kan bereiken dan zal de veger beslissen om de schouw vanaf onderen te reinigen. Met een borstel zal de veger van onderen de schouw ingaan. De veger kan de borstel door middel van flexibele stokken verlengen, zodat hij de bovenkant van de schoorsteen kan bereiken. Ook nu zal de veger met de borstel alle roetaanslag met de borstel uit de schouw en schoorsteen kunnen schuren.

Reiniging van de schoorsteen met een blok

Je schouw en schoorsteen reinigen met een blok is aan discussie onderhevig, of dit een effectieve methode is. Dit is iets wat je als eigenaar kunt doen en heb je geen erkende schouwveger Kruibeke bij nodig. Een speciaal blok dat roetdelen zou losmaken laat je branden in je haard. Dit kun je doen voor het nodige onderhoud van je schouw en schoorsteen, maar mag je niet als officiële reiniging door een schoorsteenveger Kruibeke beschouwen. Dat kan ook niet want de schoorsteenveger Kruibeke moet een attest uitschrijven.

Prijzen voor erkende schouwvegers Kruibeke

Hoeveel een schoorsteen veger kost is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mate van vervuiling van de schouw en schoorsteen, of er meer dan één schoorsteen is, maar ook de soort verwarming en of de veger gemakkelijk bij de schouw kan. De prijzen van de verschillende erkende schoorsteenveger Kruibekes kunnen ook nog verschillen maar je kunt wel uitgaan van een richtprijs voor de verschillende erkende schoorsteenveger Kruibekes. Voor de reiniging van één schoorsteen door de veger zal een richtprijs gevraagd worden van € 60,- tot € 100,- Laat je de schouwveger Kruibeke naast de schoorsteen ook de centrale verwarmingsinstallatie controleren dan ligt de prijs tussen de € 100,- en € 150,-.

Je kunt bij de schouwveger Kruibeke ook onderhoudscontracten afsluiten. Met deze onderhoudscontracten ben je verzekerd dat er regelmatig een veger langs komt. De veger zal dan regelmatig het rookkanaal reinigen. Vraag verschillende onderhoudscontracten op bij een schouwveger Kruibeke, zodat je een keuze uit de verschillende onderhoudscontracten kunt maken voor de goedkoopste schouwveger Kruibeke.

Opzoek naar een schouwveger Kruibeke ?

Een schoorsteen Kruibeke moet regelmatig gereinigd worden, en ook controle op slijtage en beschadiging van de schouw is van groot belang. Professionele Schoorsteenveger Kruibeke is geen beschermd beroep, zorg er daarom voor dat je kiest voor een erkende schouwveger Kruibeke met kennis en expertise. Schoorsteenveger Snel is een betrouwbare partner voor alle werkzaamheden in en rond de schouw. Op deze pagina geven we in het kort een overzicht van onze diensten, neem voor meer informatie gerust even contact met ons op.

Waarom kiezen voor een schouwveger Kruibeke?

De schouw is het middelpunt van de woning, het biedt warmte en comfort. Daarom is het belangrijk om de schouw regelmatig te laten reinigen Kruibeke door een professionele schouwveger Kruibeke. Bij het verbranden van materialen komen er ook reststoffen vrij die zich aan de schoorsteenwand zullen hechten. Daarnaast kunnen er andere vormen van vervuiling ontstaan, en door verschillende invloeden kan er ook slijtage optreden of zelfs beschadigingen aan de schoorsteenmantel. Het resultaat is een schouw die niet meer optimaal functioneert, wat niet alleen een nadelige invloed heeft op de energie efficiëntie, maar ook op de veiligheid van de bewoners. Afhankelijk van de omstandigheden kan de overheid eisen stellen aan regelmatig schoorsteenonderhoud Kruibeke door de schouwveger Kruibeke, ook voor de verzekering kan het van belang zijn.

Verplicht de schouwveger Kruibeke inschakelen

Wanneer de schoorsteen is aangesloten op een centrale verwarmingsinstallatie op basis van gas, stookolie of een vaste brandstof, is het verplicht om deze jaarlijks te laten controleren, en tweejaarlijks bij gas. Dit geldt voor de volledige verwarmingsinstallatie waaronder dus ook de schoorsteen. Wanneer het individuele stooktoestellen betreft is het niet wettelijk verplicht de schouwveger in te schakelen, toch kan de verzekering vragen stellen in het geval van schoorsteenbrand. Laat het niet zover komen en schakel tijdig de schouwveger Kruibeke in.

Waarom kiezen voor een erkende schouwveger?

Wellicht ben je zelf heel handig, of ken je iemand die deze klus wel kan klaren. De verzekering denkt hier toch echt anders over, en zal bij een schouwbrand een attest van schouw reiniging door een erkende Schoorsteenveger Kruibeke opvragen. Wanneer je dit niet kunt overleggen kan de verzekering besluiten om niet uit te keren. Daarnaast speelt veiligheid ook een belangrijke rol. Naast het schoonmaken van de gehele schouw zal de schouwveger Kruibeke ook controleren op gebreken zoals scheuren, en vervuiling door bijvoorbeeld vogelnesten. Ook vogelnesten verwijderen Kruibeke kunnen wij u mee helpen. Hoewel er schoorsteenreiniging blokken bestaan die vervuiling moeten losmaken, wordt er getwijfeld aan de effectiviteit hiervan. Let op met dit soort "huismiddeltjes".

Er zijn verschillende manieren om de schouw te reinigen, de specialisten van Schoosteenveger Snel leggen graag uit wat alle mogelijkheden zijn.

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest